Honey Grilage iz Mimoletnogo Videnija

Honey Grilage iz Mimoletnogo Videnija

27.11.2016

малый пудель

красный

Denise Gottlib (St.Maries, USA)

40 см

Shantyman`s Charme v.d. Golden Venus Madari Royal Count Monty v. Rautena Tabaluga v.d. Hundisburg
Treasure of White Cliff
Chewa v. Edgar`s Meute Barny aus dem Schneckenhaus
Golden Scarlett a.d. Luppenschlosschen
Viola iz Mimoletnogo Videnija Zolotaya Pectoral Indigo Osenny Vals iz Doma Tajur
Full-Moon Zolotaya Pectoral
Zvezochka Yasnaya iz Mimoletnogo Videnija Zolotaya Pectoral Margus
Gospozha Osen iz Mimoletnogo Videnija